Regulamin Biovilli

Serdecznie witamy Naszych Gości w BIOVILLI !
W trosce o Państwa bezpieczeństwo i porządek prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN BIOVILLI

§ 1

1. Opiekunem Gościa podczas pobytu w Biovilli jest recepcja , tel. 61 2913 667.
2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
3. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do Biovilli (z góry).
4. Pokój w willi wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
5. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
7. Biovilla uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
8. Przedłużenie pobytu w pokoju poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
9. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.30 program komputerowy recepcji może naliczyć opłatę za pół doby wynajmu pokoju hotelowego według cen pełnych.

§ 2

1. Biovilla ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
2. Na życzenie Gościa Biovilla  świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą , przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w willi, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu. Na życzenie gościa Stowarzyszenie Niezależna Fonografia Polska nieodpłatnie wypożycza gościowi odbiornik TV/radio do własnego osobistego użytku, na okres pobytu w Biovilla.
3. Odpowiedzialność Biovilli z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu obiektu. Gość BIOVILLI ma obowiązek zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. Biovilla  zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.
5. Gość Biovilli ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie zezwala się na używanie w pokojach hotelowych grzejników, żelazek, czajników bezprzewodowych i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju.
7. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Kara za nieprzestrzeganie zakazu palenia na terenie wewnątrz całego obiektu wynosi 1.000 zł. Jedynym miejscem, gdzie można palić jest taras przed wejściem do recepcji .
8. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a kartę i klucz pozostawić w recepcji.
9. Za zagubienie karty , klucza do zamka pokoju pobierana jest opłata 50 zł netto.
10. Gość Biovilli  nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
11. Osoby nie zameldowane w Biovilli  mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
12. Zachowanie ciszy w Biovilli  obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00.
13. Biovilla może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył obowiązujący regulamin wyrządzając szkodę w mieniu rzeczowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Biovilli,  albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.
14. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarze Biovilli mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

§ 3

Na terenie Biovilli  obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.

§ 4

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług świadczonych przez Biovillę Gość jest proszony o natychmiastowe zgłaszanie ich w recepcji lub u dyrektora , co umożliwi niezwłoczną reakcję.

§ 5

Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

                                                                                            Dziękujemy za przestrzeganie naszego regulaminu.